Anul 2012 - anul alegerilor locale şi generale

Informaţii cu privire la desfăşurarea alegerilor locale

- Alegerile în filialele ANBPR se vor desfăşura în perioada: 13.02.2012 - 13.07.2012;
- Membrii Birourilor Executive locale pregătesc şi organizează alegerile în cadrul filialelor pe care le conduc;
- Membrii Biroului Executiv al ANBPR vor colabora la pregătirea alegerilor şi vor participa la desfăşurarea acestora în toate filialele ANBPR, conform precizărilor din prezentul document;
- Alegerile locale se organizează în fiecare filială a ANBPR, indiferent de data la
care au avut loc ultimele alegeri;
- Data, locul alegerilor locale şi perioada calendaristică de depunere/propunere a
candidaturilor sunt fixate de Biroul Executiv al fiecărei filiale şi se aduc la cunoştinţa tuturor
membrilor ANBPR din filiala respectivă, împreună cu informaţiile privind
depunerea/propunerea candidaturilor şi procedura de desfăşurare a alegerilor, cu cel puţin 15
zile înaintea alegerilor locale;
- Etapa de depunere/propunere a candidaturilor pentru funcţia de preşedinte şi pentru funcţia
de membru în Biroul Executiv al filialei judeţene se fixează în intervalul care precede cu cel
puţin15 zile data alegerilor locale;

- Candidatura pentru funcţia de preşedinte al filialei ANBPR se poate exprima prin:

• Autopropunere, însoţită de CV (model european) şi de Proiectul de strategie privind activitatea şi dezvoltarea filialei în perioada 2012-2016, transmise Biroului Executiv al filialei pentru a fi postate pe site-ul/blogul filialei sau al bibliotecii judeţene, în intervalul celor minimum15 zile premergătoare alegerilor locale;
• Propuneri de candidaţi făcute de membrii filialei, însoţite de o Scrisoare de motivaţie, transmise Biroului Executiv al filialei pentru a fi postate pe site-ul/blogul filialei sau al bibliotecii judeţene, în intervalul celor minimum 15 zile premergătoare alegerilor locale ;
• Autopropunere sau propuneri de candidaţi în cadrul Adunării Generale a filialei şi :
a) Motivarea verbală a autopropunerii/propunerii;
b) Referiri verbale concrete la direcţiile de acţiune şi dezvoltare ale filialei în perioada 2012-2016, făcute de persoanele care doresc/acceptă să candideze pentru funcţia de preşedinte al filialei ANBPR.

- Candidatura pentru funcţia de membru în Biroul Executiv al filialei ANBPR se poate
exprima prin:

• Autopropunere, însoţită de CV (model european) si o Scrisoare de intenţie privind activitatea Biroului Executiv al filialei în perioada 2012-2016, transmise Biroului Executiv al filialei pentru a fi postate pe site-ul/blogul filialei sau al bibliotecii judeţene, în intervalul celor minimum 15 zile premergătoare alegerilor locale;
• Propuneri de candidaţi făcute de membrii filialei, însoţite de o Scrisoare de motivaţie, transmise Biroului Executiv al filialei pentru a fi postate pe site-ul/blogul filialei sau al bibliotecii judeţene, în intervalul celor minimum 15 zile premergătoare alegerilor locale;
• Autopropunere sau propuneri de candidaţi în cadrul Adunării Generale a filialei şi:
a) Motivarea verbală a autopropunerii/propunerii;
b) Referiri verbale concrete la activitatea Biroului Executiv al filialei în perioada 2012-2016 făcute de persoanele care doresc/acceptă să candideze pentru funcţia de membru în Biroul Executiv al filialei.

- Convocarea Adunării Generale de alegeri a filialei şi ordinea de zi se fac publice cu cel puţin
15 zile înaintea datei fixate pentru desfăşurarea alegerilor;

- Desfăşurarea Adunării Generale de alegeri locale:

• Constituirea unui prezidiu format din 3-5 membri, care include preşedintele filialei, reprezentantul Biroului Executiv al Asociaţiei şi directorul-manager, restul membrilor putând fi aleşi de Adunarea Generală sau stabiliţi de Biroul Executiv al filialei;
• Lucrările vor fi conduse de preşedintele filialei ANBPR;
• Deschiderea adunării, constatarea legalităţii adunării (în condiţiile prezenţei a minimum 2/3 din numărul membrilor, anunţarea şi aprobarea ordinii de zi;
• Propunerea echipei de redactare a procesului-verbal;
• Prezentarea materialelor de raportare pregătite de membrii Biroului Executiv filialei:
 Raportul de activitate al filialei în perioada 2008-2012 sau de la data ultimelor alegeri, cu referire la principalele etape parcurse şi la stadiul în care se află acum filiala faţă de momentul 2008 sau momentul ultimelor alegeri;
 Informare privind dinamica nr. de membri în perioada 2008 – 2012 sau de la momentul ultimelor alegeri;
 Informare privind nr. de membri raportat la situaţia cotizatiilor în anii 2011, 2012 ;
 Raportul financiar;
 Definitivarea listei complete a membrilor filialei ANBPR cu datele de contact (adresa de e-mail si nr. de telefon sunt necesare pentru comunicarea directa în interiorul filialei şi între ANBPR şi membrii filialei);
• Discuţii pe marginea materialelor prezentate şi completarea acestora;
• Propunerea Comisiei de numărare a voturilor;
• Prezentarea candidaturilor pentru funcţia de preşedinte al filialei ANBPR exprimate în perioada premergătoare alegerilor locale;
• Anunţarea candidaturilor noi, prin autopropuneri sau propuneri din partea participanţilor la Adunarea Generală a filialei ANBPR;
• Prezentarea programelor de către toţi candidaţii la funcţia de preşedinte al filialei ANBPR;
• Începerea procesului de votare;
• Beneficiază de dreptul de a vota doar membrii ANBPR cu cotizaţia pentru anii
2011 şi 2012 achitată integral. S-a optat pentru această formulă deoarece există
mari diferenţe între numărul declarat de membri ANBPR şi numărul celor care
şi-au achitat cotizaţia;
• Alegerea preşedintelui filialei ANBPR, prin vot secret şi direct (Statutul ANBBPR, art.35);
• Votarea, centralizarea voturilor înscrise în buletinele de vot şi anunţarea rezultatului privind alegerea preşedintelui filialei ANBPR;
• Prezentarea candidaturilor pentru funcţia de membru în Biroul Executiv al filialei ANBPR exprimate în perioada premergătoare alegerilor locale;
• Anunţarea candidaturilor noi, prin autopropuneri sau propuneri din partea participanţilor la Adunarea Generală;
• Prezentarea programelor de către toţi candidaţii la funcţia de membru în Biroul Executiv al filialei ANBPR;
• Alegerea membrilor Biroul Executiv al filialei ANBPR, prin vot pe listă (Statutul ANBBPR, art.35);
• Votarea, centralizarea voturilor de pe buletinele de vot şi anunţarea rezultatelor privind alegerea membrilor Biroului Executiv al filialei ANBPR;
• Prezentarea echipei de conducere a filialei şi a principalelor direcţii de acţiune ce vor fi incluse în strategia şi programul filialei;
• Propunerea delegaţilor care vor participa la Adunarea Generală a ANBPR,
conform normei de reprezentare de 1 delegat la 30 de membri ai filialei
judeţene. Filialele legal constituite, care au un număr sub 30 de membri
vor fi reprezentate de 1 delegat cu drept de vot.
Numărul total al membrilor filialei se raportează la nr. persoanelor care şi-au
achitat integral cotizaţia pentru anul 2011 şi anul 2012. În cazul în care
numărul de membri diferă de la un an la altul se va lua în calcul numărul cel
mai mic de membri.Toate filialele judeţene vor beneficia de sprijinul şi participarea membrilor Biroului Executiv al ANBPR pentru organizarea şi desfăşurarea alegerile locale, după cum urmează:

Doina Popa - Filialele: Bihor, Satu-Mare, Sălaj, Arad, Harghita, Covasna, Mureș,
Mehedinți, Olt, Dolj;
Dragoş Adrian Neagu - Filialele: Neamț, Bacău; Bucureşti, Prahova,Teleorman;
Liviu – Iulian Dediu – Filialele: Tulcea, Buzău, Constanța, Vâlcea, Gorj;
Sorin Burlacu – Filialele: , Dâmbovița, Argeș, Ialomița, Călărași, Giurgiu;
Constantin Bostan – Filialele: Iași, Botoșani, Suceava, Vaslui;
Adriana Gheorghiu – Filialele: Vrancea, Galați, Brăila;
Florica Pop – Filialele: Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș;
Monica Avram – Filialele: Alba, Sibiu, Brașov;
Gabriel Cărăbuş – Filialele: Maramureș, Bistrița-Năsăud, Cluj.

În perioada premergătoare alegerilor locale, membrii Biroului Executiv al ANBPR se vor preocupa de:
• Situaţia cotizaţiilor în filialele în care participă la desfăşurarea alegerilor;
• Realizarea site-urilor/blogurilor filialelor, în cazul în care nu există;
• Colaborarea pentru stabilirea de comun acord a calendarului alegerilor;
• Asigurarea consultanţei/documentelor referitoare la alegeri şi probleme de Asociaţie;
• Asigurarea transparenţei privind candidaturile prin publicarea acestora pe site-urile/blogurile filialelor sau ale bibliotecilor judeţene;.

După finalizarea alegerilor vor preda Departamentului Operaţional:
• Procesul-verbal al Adunării Generale de alegeri;
• Structura Biroului Executiv al filialei cu datele de contact ale membrilor săi: e-mail; tel. mobil; tel. fix; fax;
• Lista completă a membrilor filialei cu datele de contact: e-mail; tel. mobil/tel. fix;


Informaţii cu privire la desfăşurarea alegerilor generale

- Adunarea Generală de alegeri la nivel naţional va avea loc în data de 19.10.2012 la
Biblioteca Judeţeană „Panait Istrati” Brăila;
- Delegaţii la Adunarea Generală de alegeri sunt propuşi de filialele judeţene ale ANBPR;
- Etapa de depunere/propunere a candidaturilor pentru funcţia de preşedinte al ANBPR şi
pentru funcţia de membru în Consiliul de Conducere şi Biroul Executiv al ANBPR se
desfăşoară în perioada 03.09.2012 – 10.10.2012;

- Candidatura pentru funcţia de preşedinte al ANBPR se poate exprima prin:
• Autopropunere, însoţită de CV (model european) şi de Proiectul de strategie privind dezvoltarea ANBPR în perioada 2012-2016, transmise Departamentului Operaţional pentru a fi postate pe site-ul ANBPR în intervalul 03.09.2012 – 10.10.2012;
• Propuneri de candidaţi făcute de membrii filialelor judeţene ale ANBPR, însoţite de o Scrisoare de motivaţie, transmise Departamentului Operaţional pentru a fi postate pe site-ul ANBPR în intervalul 03.09.2012 – 10.10.2012;
• Autopropunere sau propuneri de candidaţi în cadrul Adunării Generale a
ANBPR şi: a) Motivarea verbală a autopropunerii/propunerii;
b) Referiri verbale concrete la direcţiile de dezvoltare ale ANBPR în
perioada 2012-2016 făcute de persoanele care doresc/acceptă să
candideze pentru funcţia de preşedinte al ANBPR.

- Candidatura pentru funcţia de membru în Consiliul de Conducere şi Biroul Executiv al
ANBPR se poate exprima prin:

• Autopropunere, însoţită de CV (model european) şi o Scrisoare de intenţie privind activitatea Consiliului de Conducere şi a Biroului Executiv al ANBPR în perioada 2012-2016, transmise Departamentului Operaţional pentru a fi postate pe site-ul ANBPR în intervalul 03.09.2012 – 10.10.2012;
• Propuneri de candidaţi făcute de membrii filialelor judeţene ale ANBPR, însoţite de o Scrisoare de motivaţie, transmise Departamentului Operaţional pentru a fi postate pe site-ul ANBPR în intervalul 03.09.2012 – 10.10.2012;
• Autopropunere sau propuneri de candidaţi în cadrul Adunării Generale a ANBPR şi: a) Motivarea verbală a autopropunerii/propunerii;
b) Referiri verbale concrete la activitatea Consiliului de Conducere şi a Biroului Executiv al ANBPR în perioada 2012-2016 făcute de persoanele care doresc/acceptă să candideze pentru funcţia de membru în Consiliul de Conducere şi Biroul Executiv al ANBPR.

- Convocarea Adunării Generale de alegeri a ANBPR şi ordinea de zi se fac publice cu cel
puţin 7 zile înaintea datei fixate pentru desfăşurarea alegerilor;

- Desfăşurarea Adunării Generale de alegeri:

• Constituirea unui prezidiu format din 5-7 membri;
• Lucrările Adunării Generale vor fi conduse de preşedintele ANBPR;
• Deschiderea adunării, constatarea legalităţii adunării (în condiţiile prezenţei a minimum 2/3 din numărul delegaţilor desemnaţi), anunţarea şi aprobarea ordinii de zi;
• Propunerea echipei de redactare a procesului-verbal;
• Prezentarea materialelor de raportare pregătite de membrii Biroului Executiv al ANBPR:
 Raportul de activitate al ANBPR în perioada 2008-2012, cu referire la principalele etape parcurse şi la stadiul în care se află acum Asociaţia faţă de momentul 2008;
 Informare privind dinamica nr. de membri în perioada 2008 - 2012;
 Raportul financiar - contabil;
 Raportul Comisiei de cenzori;
• Discuţii pe marginea materialelor prezentate şi completarea acestora;
• Propunerea Comisiei de numărare a voturilor;
• Prezentarea candidaturilor pentru funcţia de preşedinte al ANBPR exprimate în perioada 03.09.2012 – 10.10.2012;
• Anunţarea candidaturilor noi, prin autopropuneri sau propuneri din partea delegaţilor la Adunarea Generală;
• Prezentarea programelor de către toţi candidaţii la funcţia de preşedinte al ANBPR;
• Începerea procesului de votare;
• Alegerea preşedintelui ANBPR, prin vot secret (Statutul ANBBPR, art.21);
• Votarea, centralizarea voturilor înscrise în buletinele de vot şi anunţarea rezultatului privind alegerea preşedintelui ANBPR;
• Prezentarea candidaturilor pentru funcţia de membru în Consiliul de Conducere şi Biroul Executiv al ANBPR exprimate în perioada 03.09.2012 – 10.10.2012;
• Anunţarea candidaturilor noi, prin autopropuneri sau propuneri din partea delegaţilor la Adunarea Generală;
• Prezentarea programelor de către toţi candidaţii la funcţia de membru în Consiliul de Conducere şi Biroul Executiv al ANBPR;
• Alegerea membrilor Consiliului de Conducere şi ai Biroului Executiv al ANBPR, prin vot secret (Statutul ANBBPR, art.21);
• Votarea, centralizarea voturilor înscrise în buletinele de vot şi anunţarea rezultatelor privind alegerea membrilor Consiliului de Conducere şi ai Biroului Executiv al ANBPR;
• Prezentarea echipei de conducere a ANBPR şi a principalelor direcţii de acţiune ce vor fi incluse în strategia şi programul ANBPR;

DOINA POPA,
Preşedinte ANBPR
18.01.2012

 

Despre ANBPR Filiala Sibiu

Filiala are calitatea de membru fondator al ANBPR, fiind reprezentată la Conferinţa de constituire din februarie 1990 de domnul Mihai Cramarenco, delegat din partea Bibliotecii ASTRA Sibiu.

ANBPR Filiala Sibiu

Presedinte: Antonela Sofia Barbu
Biblioteca Municipala ''St. L. Roth'' Medias

Vicepresedinti: Ioana Butnaru si Daniela Stancu
Biblioteca Judeteana ''ASTRA'' Sibiu

Secretar: Gabriela Hasegan
Biblioteca Judeteana ''ASTRA'' Sibiu

Membru: Irina Racovitan
Biblioteca Judeteana ''ASTRA'' Sibiu

Follow by Email

Faceți căutări pe acest blog

Participi la Campania:''In vara aceasta, la moda este CARTEA''?

ANBPR Filiala Sibiu © 2012 | Template By Jasriman Sukri